Kvaliteta

[Prijava / Odjava] Prijava / Odjava

[Trebaš pomoć?]

🎓 Osiguranje kvalitete je sustav


[Osiguranje kvalitete]


Kvaliteta u visokom obrazovanju, prema članku 11. Svjetske deklaracije o visokom obrazovanju Ujedinjenih Naroda, je višedimenzionalni koncept koji obuhvaća sve njegove funkcije i aktivnosti: podučavanje i akademske programe, istraživanje i stipendije za studente, zapošljavanje osoblja, studente, fakultete, zgrade, opremu, akademsko okruženje, usluge i zajednicu. Nadalje, kvaliteta isto tako zahtijeva da visoko obrazovanje bude okarakterizirano međunarodnom dimenzijom (razmjena znanja, interaktivno umrežavanje, mobilnost profesora i studenata, međunarodni istraživački projekti), dok istovremeno uzima u obzir i lokalne kulturne vrijednosti i okolnosti. Dakle, kvaliteta treba biti sastavni dio misije, a osiguranje kvalitete strateški zadatak svake visokoobrazovne institucije.

Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju nema samo jednu svrhu, niti se temelji na jednoj metodologiji ili jednoznačnoj definiciji, već ima različito značenje u različitom kontekstu. Prema opće prihvaćenim definicijama, osiguranje kvalitete odnosi se na sredstva ili procese kojima institucija jamči da se standardi i kvaliteta obrazovanja koje nudi održavaju i unaprjeđuju, dok je unaprjeđivanje kvalitete proces pozitivnog mijenjanja aktivnosti unutar institucije kako bi se osigurao kontinuiran napredak u kvaliteti obrazovanja koju institucija pruža.


⎙ Ispis...


📝 Obavijesti

[Bilten]

Objavljen je elektronički bilten (newsletter) Mrežne agencije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe (CEENQA-e).

Objavljeno: 25. 7. 2018.

[Sastanak]

Objavljen je Zapisnik sa sastanka o provedbi Akcijskog plana (na temelju preporuka iz IZVJEŠĆA o (re)akreditaciji GF-a 2017.) zaključno s 17. 7. 2018. godine.

Objavljeno: 24. 7. 2018.

[Bilten]

Objavljen je elektronički bilten (newsletter) Europske asocijacije za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA-e).

Objavljeno: 20. 7. 2018.

[Ankete]

Objavljena su IZVJEŠĆA o provedbi studentskih vrednovanja nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2017./2018. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 10. 7. 2018.

Objavljeni su REZULTATI o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2017./2018. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 5. 7. 2018.

[ENQA]

Objavljeno je izvješće ENQA-ine radne skupine za osiguranje kvalitete i e-učenje.

Objavljeno: 5. 7. 2018.

[EHEA]

Održana konferencija ministara Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i Peti Bologna Policy Forum u Parizu.

Objavljeno: 14. 6. 2018.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
▲ Vrh