Kvaliteta

🔒 Prijava / Odjava

[Trebaš pomoć?]

📁 Dokumenti


[Dokument] AZVO: Upute za sastavljanje samoanalize visokih učilišta u sastavu sveučilišta - radni dokument

[Dokument] AZVO: Upute za sastavljanje samoanalize visokih učilišta u sastavu sveučilišta - FINALNI dokument (veljača 2016.)

[Dokument]CEENQA: Elektronički bilten (newsletter) CEENQA-e (🇬🇧 | Oct 2016).

[Dokument] EACEA: Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa - Erasmus+ (veljača 2016.)

[Dokument]ECA: Elektronički bilten (newsletter) ECA-e (🇬🇧 | Jan 2017).

[Dokument] ESABiH: Preporuke iz Izvješća o ocjeni obrazovne kvalitete preddiplomskog i diplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (siječanj 2012.)

[Dokument] EURASHE: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (🇬🇧 | ESG 2015)

[Dokument] EURASHE: Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (🇭🇷 | ESG 2015)

[Dokument] GFMO: Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (2010.)

[Dokument] GFMO: Samo-evaluacijsko izvješće studijskog programa građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (2011.)

[Dokument] GFMO: Samo-evaluacijsko izvješće Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (2014.)

[Dokument] GFMO: Izvješće o radu Odbora od 1. listopada 2014. do 10. studenog 2015. godine

[Dokument] GFMO: Zapisnik sa sjednice Odbora od 18. listopada 2016. godine

[Dokument] GFMO: Zapisnik sa sjednice Odbora od 14. srpnja 2016. godine

[Dokument] GFMO: Zapisnik sa sjednice Odbora od 28. travnja 2016. godine

[Dokument] GFMO: Zapisnik sa sjednice Odbora od 20. siječnja 2016. godine

[Dokument] SVEMO: Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Mostaru (2015.)

[Dokument] SVEMO: Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu u Mostaru (2008.)

[Dokument] SVEMO: Vodič kroz osiguranje kvalitete - za studente i nastavnike (2008.)

[Dokument] SVEMO: Pravilnik o studentskoj anketi na Sveučilištu u Mostaru (2006.)

[Dokument] HEA BiH: Rješenje o upisu Sveučilišta u Mostaru u državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH (2015.)

[Dokument] HEA BiH: Izvješće Povjerenstva za ocjenjivanje i reviziju kvalitete i davanje preporuka o akreditaciji Sveučilišta u Mostaru (2015.)

[Dokument] HEA BiH: Plan borbe protiv korupcije Agencije za razvoj visokog obrazovanja i sosiguranje kvalitete BiH (2016.-2017.)

[Dokument] HEA BiH: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju - Europska iskustva i prakse (2011.)

[Dokument] UNESCO: Svjetska deklaracija o visokom obrazovanju Ujedinjenih Naroda (1998.)

[Dokument] UNESCO: Smjernice za učinkovitu međunarodnu praksu u pogledu borbe protiv akademske korupcije i jačanja vjerodostojnosti visokog obrazovanja (2016.)


⎙ Ispis...


📝 Obavijesti

[Sastanak]

Objavljen je Zapisnik s radnog sastanaka Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru, održanog u četvrtak, 14. rujna 2017. godine.

Objavljeno: 19. 9. 2017.

[Radionica]

Sveučilište u Mostaru u suradnji s espertnim timom iz BiH za reformu visokog obrazovanja (HERE) i Erasmus+ uredom u BiH organizira nacionalnu radionicu na temu "Implementacija EU Smjernica 2005/36/EC i 2013/55/EU".

Objavljeno: 14. 9. 2017.

[Sastanak]

Pozivaju se članovi Odbora na V. redovitu sjednicu u ak. 2016./2017. godini.

Objavljeno: 7. 9. 2017.

[Ankete]

Objavljeno je IZVJEŠĆE o provedbi on-line studentskog vrednovanja nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2016./2017. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 6. 9. 2017.

Objavljeni su REZULTATI o provedbi on-line studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2016./2017. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavljeno: 3. 7. 2017.

[Sastanak]

Objavljen je Zapisnik s radnog sastanaka Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru, održanog u petak, 31. svibnja 2017. godine.

Objavljeno: 5. 6. 2017.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
▲ Vrh