Kvaliteta

🔒 Prijava / Odjava

[Trebaš pomoć?]

✉ Kontakt

🎓 Odbor za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a


👤 Predsjednica/voditeljica:
Tatjana Džeba


🌐 Lokacija:
Kampus Sveučilišta u Mostaru,
zgrada Građevinskog fakulteta
Ulica: Matice hrvatske b.b.
88 000 Mostar, BiH


[OKGF marker] Lokacija na Google karti:

☎ Telefon:
+387 36 355 017
📠 Telefax:
+387 36 355 001


✉ E-pošta:
kvaliteta@gfmo.ba


⎙ Ispis...


📝 Obavijesti

[Radionica]

Sveučilište u Mostaru organizira radionicu na temu "Ishodi učenja - kroz silabus: način definiranja ishoda učenja i drugih komponenti silabusa".

Objavljeno: 15. 1. 2018.

[Sastanak]

Objavljena je Informacija o sastanku dijela Odbora s dekanicom i prodekanicom za znanost, održanog u utorak, 12. prosinca 2017. godine.

Objavljeno: 14. 12. 2017.

[Sastanak]

Objavljeni su Zapisnici s radnih sastanaka Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru, održanih u petak, 3. studenog, te u utorak, 28. studenog 2017. godine.

Objavljeno: 11. 12. 2017.

[Sastanak]

Pozivaju se članovi Odbora na II. redovitu sjednicu u ak. 2017./2018. godini.

Objavljeno: 24. 11. 2017.

[Sastanak]

Objavljen je Zapisnik s radnog sastanaka Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru, održanog u četvrtak, 14. rujna 2017. godine.

Objavljeno: 19. 9. 2017.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
▲ Vrh