Kvaliteta

🔒 Prijava / Odjava

[Trebaš pomoć?]

✉ Kontakt

🎓 Odbor za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a


👤 Predsjednica/voditeljica:
Tatjana Džeba


🌐 Lokacija:
Kampus Sveučilišta u Mostaru,
zgrada Građevinskog fakulteta
Ulica: Matice hrvatske b.b.
88 000 Mostar, BiH


[OKGF marker] Lokacija na Google karti:

☎ Telefon:
+387 36 355 017
📠 Telefax:
+387 36 355 001


✉ E-pošta:
kvaliteta@gfmo.ba


⎙ Ispis...


📝 Obavijesti

[Ankete]

Objavljeno je IZVJEŠĆE o provedenoj studentskoj anketi zimskog semestra akademske 2017./2018. godine na prvoj godini sveučilišnog preddiplomskog studija Arhitekture i urbanizma u papirnatoj verziji.

Objavljeno: 26. 4. 2018.

[Sastanak]

Objavljen je Zapisnik-Informacija o usvojenim zaključcima s tematske sjednice Senata našeg Sveučilišta, održane 22. 2. 2018. godine u Vijećnici našeg Fakulteta.

Objavljeno: 19. 4. 2018.

[Edukacija]

Obavijest o početku edukacije iz engleskog jezika...

Objavljeno: 18. 4. 2018.

[Bilten]

Objavljen je elektronički bilten (newsletter) Mrežne agencije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe (CEENQA-e).

Objavljeno: 18. 4. 2018.

[Bilten]

Objavljen je elektronički bilten (newsletter) Međunarodne mreže agencija za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (INQAAHE-e).

Objavljeno: 6. 4. 2018.

[Bilten]

Objavljen je elektronički bilten (newsletter) Europske asocijacije za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA-e).

Objavljeno: 3. 4. 2018.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
▲ Vrh